Thể lệ đăng kí tham dự Toy Festival Summer 2015

 • Thể lệ đăng ký tham dự
  • Học sinh đăng ký theo cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm từ 2 đến 5 học sinh).
  • Các loại hình thi đấu:
   • Vật thể bay
   • Vật thể chạy
   • Lắp ráp mô hình tĩnh
   • Lắp ráp mô hình động
   • Robot
   • Yoyo
   • Rubik
   • Tô tượng
  • Mỗi cá nhân/nhóm có thể đăng ký Toy Festival tại website của trường www.asianintlschool.edu.vn mục Hoạt động ngoại khóa.
   Đăng ký cá nhân tại đây, đăng ký nhóm tại đây (hoặc các form đăng ký có thể download từ website trường mẫu đăng ký nhómmẫu đăng ký cá nhân)
  • Thời gian đăng ký tham dự: từ 20.7.2015 - 28.7.2015
  • Thời gian tổ chức thi hệ thống: 31.7.2015 tại cơ sở Cộng Hòa
 • Ghi chú:
  • Đồ chơi do học sinh tự mua hoặc tự thiết kế.
  • Học sinh tự bảo quản các món đồ chơi khi mang vào trường tham dự festival.
   Đối với loại hình lắp ráp đồ chơi, học sinh tự thực hiện theo đăng ký và bảo quản đồ chơi của mình. Nhà trường không chịu trách nhiệm với bất cứ thiệt hại, hư hỏng nào của các món đồ chơi dự thi của học sinh.
  • Các món đồ chơi dự thi phải đính kèm tài liệu, hình ảnh thuyết minh rõ ràng, súc tích.
  • Sau khi festival kết thúc, học sinh có thể đóng góp đồ chơi cho chương trình từ thiện của Trường hoặc tặng lại cho trường để triển lãm sau festival.
  • Trường không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp mất mát, hư hỏng… của các đồ chơi khi tham dự festival hoặc đồ chơi tham gia chương trình từ thiện hoặc triển lãm tại trường.
 • Địa chỉ liên lạc của bộ phận thường trực Ban tổ chức:
  • Cơ sở Cộng Hòa 2: 18A2 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
   Liên hệ: Cô Nguyễn Trầm Hương.
  • Cơ sở Trần Nhật Duật: 29-33 & 39C Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Q.1
   Liên hệ: Cô Đào Thị Vân Kiều.
  • Cơ sở Cao Thắng 2: 177 Bis2 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10.
   Liên hệ: Thầy Hà Bảo Tâm
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved