Thông báo

Về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh khối 12 do dịch bệnh Covid-19

Trong thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua, Trường Quốc tế Á Châu đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn.

Theo chỉ đạo khẩn vừa nhận được của Ủy ban Nhân dân TPHCM, Trường Quốc tế Á Châu thông báo thời gian tạm nghỉ học của học sinh khối 12 cụ thể như sau:

  1. Học sinh khối 12 tiếp tục nghỉ đến hết ngày 15/3/2020.
  2. Nhà trường sẽ thông báo lịch học online của học sinh khối 12 đến Quý Phụ huynh và học sinh.
  3. Trong thời gian này, học sinh phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
  4. Nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo nếu có chỉ đạo khác của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ủy ban Nhân dân TPHCM.

Trân trọng.

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved