Hội thi làm lồng đèn

 1. Cách thức tham gia
  • - Tất cả học sinh tham gia theo đơn vị lớp
  • - Mỗi lớp có thể đăng ký tham gia tối thiểu 1 lồng đèn
  • - Trường hỗ trợ kinh phí mua nan tre, dây kẽm
  • - Học sinh tự trang bị giấy màu, keo dán, kéo thủ công, kềm
 2. Ban giám khảo
  • - Thành phần Ban giám khảo: Giáo viên mỹ thuật, giáo viên công nghệ và đại diện trường.
 3. Tiêu chí chấm điểm
  • - Các lồng đèn dự thi được chấm điểm và trao giải dựa trên các tiêu chí sau:
   • + Tính sáng tạo
   • + Tính thẩm mỹ
   • + Tính truyền thống/hiện đại
   • + Kích cỡ
   • + Thuyết trình
 4. Cơ cấu giải thưởng
  • - 1 giải lồng đèn ấn tượng nhất
  • - 1 giải lồng đèn lớn nhất
  • - 1 giải lồng đèn có thuyết trình hay nhất
  • - 1 giải lồng đèn có tính truyền thống nhất
  • - 1 giải lồng đèn có tính hiện đại nhất
  • - Các giải khuyến khích
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved