Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Sáng ngày 05/9/2019, Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) đã tổ chức Lễ khai giảng cho gần 10.000 học sinh tại 11 cơ sở của trường. Năm học 2019-2020 đánh dấu cột mốc 20 năm thành lập và phát triển của Trường Quốc tế Á Châu. Với ý nghĩa đặc biệt của Lễ khai giảng năm thứ 20, không khí tại các cơ sở thêm phần long trọng và tưng bừng.

Là thành viên của Hội đồng các trường quốc tế (CIS) - Anh Quốc kể từ năm 2009 và đang được kiểm định quốc tế của CIS, trong suốt nhiều năm qua, Trường Quốc tế Á Châu đã tạo ra môi trường học tập quốc tế tiêu chuẩn với cộng đồng học sinh quốc tế đa dạng đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ; chương trình học được thiết kế theo tiêu chuẩn giáo dục phổ thông của Mỹ - chuẩn AERO và Common Core State Standards cùng đội ngũ giáo viên nước ngoài có văn bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ đến từ 10 quốc gia. Chất lượng đào tạo quốc tế còn thể hiện qua sự hội nhập của học sinh với gần 3.000 học sinh chuyển tiếp du học đến 449 trường của 31 quốc gia thuộc 4 châu lục và đậu vào các trường đại học danh tiếng thế giới như: Harvard, Yale, UC Berkeley...

Trong không khí long trọng của buổi lễ khai giảng, nhà trường đã khẳng định quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, hướng đến mục tiêu đào tạo nên những thế hệ học sinh giỏi tri thức, giàu kỹ năng, thông thạo tiếng Anh để trở thành những công dân toàn cầu thời hội nhập đồng thời viết tiếp những thành công mới cho hành trình năm tuổi thứ 21 của Asian School.

Những hình ảnh ấn tượng của Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 tại 11 cơ sở của hệ thống Trường Quốc tế Á Châu:

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới

Gần 10.000 học sinh Trường Quốc tế Á Châu dự Lễ khai giảng năm học mới