Thông báo

Chương trình khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Chương trình khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài...

Trường Quốc tế Á Châu thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, Quý...

Hoạt động ngoại khóa

Cuộc thi tìm kiếm tài năng AHS 2023

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong học tập và hoạt động ngoại khóa...

Lễ dâng hương 2023

Với phương châm “Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”, Trường Quốc tế Á Châu...

Hội thao hệ thống năm 2021-2022

Tạo không khí vui tươi trong học tập.
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved