Chương trình AERO

Chương trình Quốc tế của Trường Quốc tế Á Châu được thiết kế theo tiêu chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standard - Hoa Kỳ. Giáo trình của trường được soạn thảo và thẩm định bởi Hội đồng Khoa học của Trường. Học sinh Trường Quốc tế Á Châu được thụ hưởng chương trình giáo dục tiên tiến, có nền tảng kiến thức đa dạng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC MIDDLE SCHOOL

Chương trình AERO

ENGLISH LANGUAGE ARTS

Chương trình AERO

SOCIAL STUDIES

Chương trình AERO

THE ARTS

Chương trình AERO

SCIENCES

Chương trình AERO

MATHEMATICS

Chương trình AERO

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC HIGH SCHOOL

Chương trình AERO

ENGLISH LANGUAGE ARTS

Chương trình AERO

SOCIAL STUDIES

Chương trình AERO

THE ARTS

Chương trình AERO

SCIENCES

Chương trình AERO

MATHEMATICS

Chương trình AERO

ENGLISH LANGUAGE ARTS

TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO

Mục tiêu của chúng tôi là trang bị cho học sinh những kỹ năng để có thể bước ra thế giới với tư cách là những công dân trí thức với khả năng giao tiếp hiệu quả tại nơi sinh sống, làm việc và học tập. Với môn ELA, học sinh sẽ được phát triển những kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, vì vậy họ có thể thể hiện bản thân một cách sáng tạo.

Sử dụng tiếng Anh thành thạo sẽ giúp học sinh dễ dàng tìm hiểu và diễn đạt những ý tưởng và vấn đề phức tạp trong đời sống cộng đồng cũng như cá nhân. Học sinh sẽ đạt được khả năng ứng dụng hiệu quả văn nói cũng như văn viết trong học tập, công việc và đời sống cá nhân học sinh.

MÔ TẢ MÔN HỌC

ELA – Cấp độ Starter

Cấp độ này cung cấp cho  học sinh chương trình học Ngữ văn Anh tích hợp các môn nghe, nói, đọc, viết, ngôn ngữ đại học, hướng nghiệp, đảm bảo các em được trang bị kiến thức phù hợp với hệ tiêu chuẩn AERO Common Core Plus: Tiêu chuẩn ELA dành cho học sinh lớp 6–12. Khóa học khuyến khich học sinh tham gia tương tác thảo luận về các văn bản đã đọc, đặt câu hỏi và nghiên cứu về những chủ đề quen thuộc. Học sinh có cơ hội được phát triển vốn từ và kỹ năng nghe – nói theo ngữ cảnh, đồng thời có khả năng đối đáp tốt hơn sau khi tiếp nhận được những quan điểm, thông tin và dữ liệu mới. Việc dạy kỹ năng đọc dẫn dắt học sinh bằng những bài đọc phức tạp với nội dung phong phú cùng với các hoạt động đọc sâu, đọc có mục đích nhằm dạy các em cách đọc hiểu các văn bản. Học sinh cũng được làm quen với các quy tắc Tiếng Anh Tiêu Chuẩn, kiến thức về ngôn ngữ và khả năng tiếp thu từ vựng phù hợp với các tiêu chuẩn Sẵn sàng cho Đại học và Nghề nghiệp CCR (College and Career Readiness) ở cấp bậc phổ thông.

ELA – Cấp độ Elementary

Cấp độ này cung cấp cho học sinh chương trình học Ngữ văn Anh tích hợp các môn nghe, nói, đọc, viết, ngôn ngữ đại học, hướng nghiệp, đảm bảo các em được trang bị kiến thức phù hợp với hệ tiêu chuẩn AERO Common Core Plus: Tiêu chuẩn ELA dành cho học sinh lớp 6–12. Trên nền tảng kiến thức đã học được ở cấp độ Starter, học sinh được khuyến khích tiếp tục tham gia tương tác thảo luận về các văn bản đã đọc, đặt câu hỏi và nghiên cứu về những chủ đề quen thuộc. Học sinh phát triển vốn từ và kỹ năng nghe – nói theo ngữ cảnh, đồng thời được kỳ vọng sẽ có khả năng đối đáp tốt hơn sau khi tiếp nhận được những quan điểm, thông tin và dữ liệu mới. Việc dạy kỹ năng đọc dẫn dắt học sinh bằng những bài đọc phức tạp với nội dung phong phú cùng với các hoạt động đọc sâu, đọc có mục đích nhằm dạy các em cách đọc hiểu các văn bản. Học sinh tiếp tục học thêm các quy tắc Tiếng Anh Tiêu Chuẩn, kiến thức về ngôn ngữ và khả năng tiếp thu từ vựng phù hợp với các tiêu chuẩn CCR (College and Career Readiness) ở cấp bậc phổ thông.

ELA – Cấp độ Pre-intermediate

Cấp độ này cung cấp cho học sinh chương trình học Ngữ văn Anh tích hợp các môn nghe, nói, đọc, viết, ngôn ngữ sử dụng ở bậc đại học, hướng nghiệp, đảm bảo các em được bị kiến thức phù hợp với hệ tiêu chuẩn AERO Common Core Plus: Tiêu chuẩn ELA dành cho học sinh lớp 6–12. Cấp độ này khuyến khích học sinh tham gia tương tác thảo luận về các văn bản đã đọc, đặt câu hỏi và nghiên cứu về những chủ đề quen thuộc. Học sinh sẽ được làm quen với các bài đọc đa dạng về thể loại; những văn bản kiến thức được cung cấp bởi những nhà xuất bản tuyển chọn với các tài liệu từ nhiều tác giả khác nhau. Học sinh sẽ tham gia vào các dự án nhỏ và các cuộc thảo luận thử thách quan điểm cá nhân nhằm giúp các em có suy nghĩ chín chắn hơn về xã hội và thế giới bên ngoài. Học sinh phát triển kỹ năng nghe – nói thông qua các hoạt động kết hợp như: luyện kỹ năng nói để có thể diễn đạt rõ ràng ý tưởng của mình, kỹ năng nghe để phục vụ cho việc nghe giảng, thảo luận trong lớp và các hoạt động nhóm. Học sinh cải thiện kỹ năng ngôn ngữ dựa theo các quy tắc Tiếng Anh Tiêu Chuẩn, kiến thức ngôn ngữ và việc tiếp thu từ vựng phù hợp với các tiêu chuẩn CCR (College and Career Readiness) ở cấp bậc phổ thông.

ELA – Cấp độ Intermediate

Cấp độ này cung cấp cho học sinh chương trình học Ngữ văn Anh tích hợp các môn nghe, nói, đọc, viết, ngôn ngữ sử dụng ở bậc đại học, hướng nghiệp, và đảm bảo các em được trang bị kiến thức phù hợp với hệ tiêu chuẩn AERO Common Core Plus: Tiêu chuẩn ELA dành cho học sinh lớp 6–12.  Mục tiêu của cấp độ này là cho học sinh tiếp xúc với các bài đọc đa dạng về thể loại; tổng hợp các văn bản kiến thức được cung cấp bởi những nhà xuất bản tuyển chọn với các tài liệu từ nhiều tác giả khác nhau. Học sinh sẽ tham gia vào các dự án và các cuộc thảo luận thử thách quan điểm cá nhân nhằm giúp các em có suy nghĩ chín chắn hơn về xã hội và thế giới bên ngoài. Học sinh phát triển kỹ năng nghe – nói thông qua các hoạt động kết hợp như: luyện kỹ năng nói để có thể diễn đạt rõ ràng ý tưởng của mình, kỹ năng nghe để phục vụ cho việc nghe giảng, thảo luận trong lớp và các hoạt động nhóm. Học sinh cũng cải thiện kỹ năng ngôn ngữ dựa theo các quy tắc Tiếng Anh Tiêu Chuẩn, kiến thức ngôn ngữ và việc tiếp thu từ vựng phù hợp với các tiêu chuẩn CCR (College and Career Readiness) ở cấp bậc phổ thông.

ELA – Cấp độ Upper-intermediate

Cấp độ này cung cấp cho học sinh chương trình học Ngữ văn Anh tích hợp các môn nghe, nói, đọc, viết, ngôn ngữ sử dụng ở bậc đại học, hướng nghiệp, và đảm bảo các em được trang bị kiến thức phù hợp với hệ tiêu chuẩn AERO Common Core Plus: Tiêu chuẩn ELA dành cho học sinh lớp 6–12. Học sinh ở cấp độ này sẽ tiếp tục tham gia vào các hoạt động, bài học về kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ để đáp ứng các tiêu chuẩn theo khung AERO ELA tương tự như cấp độ Intermediate trước đó. Học sinh sẽ tiếp xúc với các bài đọc đa dạng về thể loại; tổng hợp các văn bản kiến thức được cung cấp bởi những nhà xuất bản tuyển chọn. Học sinh sẽ tham gia vào các dự án và các cuộc thảo luận thử thách quan điểm cá nhân nhằm giúp các em có suy nghĩ chín chắn hơn về xã hội và thế giới bên ngoài. Học sinh phát triển kỹ năng nghe – nói thông qua các hoạt động kết hợp như: luyện kỹ năng nói để có thể diễn đạt rõ ràng ý tưởng của mình, kỹ năng nghe để phục vụ cho việc nghe giảng, thảo luận trong lớp và các hoạt động nhóm. Học sinh cũng cải thiện kỹ năng ngôn ngữ dựa theo các quy tắc Tiếng Anh Tiêu Chuẩn, kiến thức về ngôn ngữ và khả năng tiếp thu từ vựng phù hợp với các tiêu chuẩn CCR (College and Career Readiness) ở cấp bậc phổ thông.

ELA – Cấp độ TOEFL Beginner

Đây là cấp độ trang bị kiến thức dự bị đại học cho học sinh. Cấp độ này cung cấp cho học sinh chương trình học Ngữ văn Anh tích hợp các môn nghe, nói, đọc, viết, ngôn ngữ sử dụng ở bậc đại học, hướng nghiệp, và đảm bảo các em được trang bị kiến thức phù hợp với hệ tiêu chuẩn AERO Common Core Plus: Tiêu chuẩn ELA dành cho học sinh lớp 6–12. -Học sinh sẽ được tiếp cận với nhiều bài tập về kỹ năng học thuật nhằm xây dựng nền tảng học thuật cùng những kỹ năng cần thiết chuẩn bị cho bậc đại học và cao học về sau. Để thành thạo những vấn đề học thuật cũng như đọc và viết về những chủ đề này, học sinh sẽ luyện cách cải thiện kỹ năng tư duy bậc cao như phân tích, tổng hợp, và đánh giá. Để làm được vậy, các em sẽ tiến hành các hoạt động yêu cầu phối hợp nhiều kỹ năng khác nhau như nghiên cứu và thảo luận. Thông qua các hoạt động này, học sinh sẽ học được cách giải quyết vấn đề và nêu lên ý kiến cá nhân một cách chuẩn mực hơn và tuân theo những tiêu chuẩn về cách viết văn bản học thuật. Học sinh sẽ phải làm các bài luyện tập nghe – nói thuộc nhiều chủ đề và tham gia các hoạt động lớp khác như như thảo luận, hùng biện. và thuyết trình. Học sinh cũng phát triển được các kỹ năng giao tiếp và ứng xử xã hội làm nền tảng xây dựng những mối quan hệ trong nhiều môi trường xã hội khác nhau. Đây là điều cần thực hiện để các em trở thành những công dân toàn cầu.

ELA – Cấp độ TOEFL Intermediate

Đây là -cấp độ trang bị kiến thức dự bị đại học kéo dài trong một học kỳ cho học sinh. Cấp độ này cung cấp cho học sinh chương trình học Ngữ văn Anh tích hợp các môn nghe, nói, đọc, viết, ngôn ngữ sử dụng ở bậc đại học, hướng nghiệp, và đảm bảo các em được trang bị kiến thức phù hợp với hệ tiêu chuẩn AERO Common Core Plus: Tiêu chuẩn ELA dành cho học sinh lớp 6–12. Học sinh ở cấp độ này sẽ tiếp tục tham gia vào các hoạt động, bài học về kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ để đáp ứng các tiêu chuẩn theo khung AERO ELA tương tự cấp độ TOEFL Beginner trước đó. Học sinh sẽ được tiếp cận thêm những bài luyện tập kỹ năng học thuật nhằm xây dựng nền tảng học thuật cùng những kỹ năng cần thiết chuẩn bị cho bậc đại học và cao học về sau. Để thành thạo những vấn đề học thuật cũng như đọc và viết về những chủ đề này, học sinh sẽ luyện cách cải thiện kỹ năng tư duy bậc cao như phân tích, tổng hợp và đánh giá. Để làm được vậy, các em sẽ tiến hành các hoạt động yêu cầu phối hợp nhiều kỹ năng khác nhau như nghiên cứu và thảo luận. Thông qua các hoạt động này, học sinh sẽ học được cách giải quyết vấn đề và nêu lên ý kiến cá nhân một cách chuẩn mực hơn và tuân theo những tiêu chuẩn về cách viết văn bản học thuật. Học sinh sẽ phải làm các bài luyện tập nghe – nói thuộc nhiều chủ đề khác nhau và tham gia các hoạt động lớp khác như như thảo luận, hùng biện và thuyết trình. Học sinh cũng phát triển được các kỹ năng giao tiếp và ứng xử xã hội làm nền tảng xây dựng những mối quan hệ trong nhiều môi trường xã hội khác nhau.

CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÝ

TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO

Mục tiêu của Trường là phát triển nhận thức của công dân toàn cầu mang tính xã hội. Chúng tôi mong muốn rằng học sinh sẽ tích cực quan tâm đến thế giới xung quanh thông qua việc tìm hiểu và đánh giá các vấn đề liên quan đến thế giới cũng như quá trình hình thành trái đất và thay đổi môi trường do tác động của tự nhiên và con người. Sau đó, học sinh có thể chia sẻ hiểu biết của mình trong khuôn khổ có tổ chức và hợp lý.

MÔ TẢ CHUYÊN ĐỀ

Địa lý - Cấp độ Intermediate

Chuyên đề này về Trái đất và giới thiệu cho học sinh các khái niệm chính của môn học, bắt đầu với sự hình thành của trái đất và cách con người chúng ta xuất hiện. Chuyên đề cung cấp kiến thức về sự thay đổi hành tinh qua tác động của con người và tự nhiên cũng như cách địa lý vật lý ảnh hưởng đến hoạt động của con người và sự di cư của con người. Hơn nữa, học sinh sẽ phát triển các kỹ năng lập bản đồ thực tế cần thiết để trở thành một nhà địa lý giỏi. Các hoạt động tập trung vào việc khám phá, điều tra và cung cấp các hoạt động thực hành kỹ năng khác nhau như: địa lý, số học, tư duy, nghe, nói, làm việc nhóm và kỹ năng công nghệ thông tin - truyền thông.

Địa lý - Cấp độ Upper-intermediate

Chuyên đề này tìm hiểu các đặc điểm khí hậu và vật lý của một quốc gia và cách chúng ảnh hưởng đến phân bố dân số và hoạt động của con người. Ngoài ra, học sinh sẽ tìm hiểu về sự di dân trên toàn thế giới. Trong các bài học, các hệ vật lý được chú trọng như sông ngòi, lũ lụt và bề mặt hành tinh luôn thay đổi thông qua hoạt động kiến tạo và cách các lực vật lý này ảnh hưởng đến dân số và cách chúng ta có thể làm để ngăn chặn và kiểm soát sự nguy hiểm của thiên nhiên. Tương tự, các hoạt động tập trung vào khám phá, điều tra, và cung cấp các hoạt động thực hành các loại kỹ năng khác nhau như: địa lý, làm toán, tư duy, nghe, nói, làm việc nhóm và kỹ năng công nghệ thông tin - truyền thông.

Địa lý - Cấp độ TOEFL Beginner

Chuyên đề bắt đầu bằng cách giới thiệu Hệ thống thông tin địa lý và cách sử dụng chúng trong xã hội. Chương trình tiếp tục với nghiên cứu sâu hơn về địa lý và mô hình dân số của con người và xem xét sự tương tác và kết hợp giữa con người và các yếu tố tự nhiên dẫn đến những thay đổi dài hạn cho hành tinh của chúng ta. Ngoài ra, học sinh cũng được nghiên cứu nguyên nhân và ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa nhanh chóng và quy hoạch các trung tâm đô thị bền vững hơn cho tương lai. Chuyển đề cũng đề cập đến quá trình hình thành đường bờ biển và phát triển các kỹ năng vẽ biểu đồ thể hiện các quá trình này. Các hoạt động tập trung vào khảo sát địa lý: đặt câu hỏi địa lý, tư duy phản biện, xây dựng và sáng tạo; hiển thị thông tin; phân tích và đánh giá các vết tích, và trình bày các phát hiện để lập luận cho các kết luận. Kĩ năng trực quan: sử dụng bản đồ ở nhiều tỷ lệ khác nhau, phân tích hình ảnh và dữ liệu địa lý; xây dựng bản đồ và Giao tiếp địa lý: truyền đạt kiến thức và có thể sử dụng từ vựng và quy ước địa lý trong cả văn nói và viết.

Địa lý - Cấp độ TOEFL Intermediate

Học kỳ này tập trung chủ yếu vào các vấn đề môi trường, cực kỳ phù hợp trong thế giới ngày nay. Một trong những điểm trọng tâm chính là tác động của con người đối với sự nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu và hậu quả của thảm họa. Hơn nữa, học sinh được khám phá về các nguồn năng lượng thay thế và phát triển bền vững. Các hoạt động tập trung vào khảo sát địa lý: đặt câu hỏi địa lý, tư duy phản biện, xây dựng và sáng tạo; phân tích và đánh giá bằng chứng, và trình bày các phát hiện để rút ra và lập luận cho kết luận của mình; tìm ra những cách mới để áp dụng các kỹ năng địa lý để tạo ra những diễn giải mới về không gian và địa điểm. Kĩ năng trực quan: sử dụng các quả địa cầu và bản đồ ở nhiều phạm vi tỷ lệ khác nhau, hình ảnh, hình ảnh vệ tinh và dữ liệu địa lý khác; xây dựng bản đồ và Giao tiếp địa lý: có kiến thức và có thể sử dụng từ vựng và quy ước địa lý trong cả văn nói và viết.

TOÁN HỌC

TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO

Toán là môn học có tác động mạnh. Nó là phương tiện tuyệt vời giúp phát triển và nâng cao năng lực trí tuệ của một cá nhân. Học sinh phát triển khả năng làm toán, mường tượng về không gian, phân tích, đánh giá và tư duy trừu tượng trong học tập và ứng dụng của toán học. Ngoài ra, toán học còn trang bị cho học sinh những kỹ năng lý luận, phê bình, phân tích và giải quyết vấn đề. Những kỹ năng này không chỉ cần thiết cho việc nghiên cứu khoa học công nghệ, kỹ thuật, kinh doanh, tài chính và kinh tế mà còn rất hữu dụng cho việc tư duy cá nhân trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

MÔ TẢ MÔN HỌC

Cấp độ Starter

Toán học dành cho cấp độ Starter giới thiệu cho học sinh những kiến thức cơ bản của các kỹ năng toán học. Cấp độ này tập trung vào việc rèn luyện các kỹ năng tính toán cơ bản về số tự nhiên, số hữu tỉ (phân số), số nguyên, với sự tích hợp của kỹ thuật tính nhẩm và tốc ký. Học sinh sẽ bắt đầu phát triển các khái niệm hình học về đường thẳng và nhận dạng góc thông qua việc xác định và xây dựng các góc, đồng thời phát triển thêm các kỹ năng tính toán và áp dụng chúng trong việc giải quyết các bài toán tình huống thực tế.

Cấp độ Elementary

Toán học dành cho cấp độ Elementary cung cấp ngôn ngữ và cấu trúc lý luận được sử dụng làm nền tảng trong các nhánh khác nhau của toán học. Cấp độ này được lên ý tưởng và thiết kế nhằm mục đích cho toán học tích hợp hoàn toàn với cuộc sống hàng ngày và giúp cải thiện các kỹ năng tư duy logic và phản biện của học sinh khi thông qua việc giải quyết các vấn đề thực tế khác nhau. Khái niệm về quan hệ tỷ lệ ở đầu chương cung cấp một cái nhìn tổng quan về các khái niệm toán học cần thiết như thế nào trong các bài toán thực tiễn. Tiếp theo các em sẽ được học cách tạo các biểu thức đại số logic biểu thị các tình huống nhất định và giải quyết nó bằng cách sử dụng khái niệm phương trình. Nội dung chương trình cũng bao gồm các phép tính đo đạc cũng như các kỹ năng hình học.

Cấp độ Pre-intermediate

Toán học dành cho cấp độ Pre-intermediate hướng đến mục đích giúp học sinh phát triển tư duy phản biện cũng như có thể giải các phương trình đại số phức tạp và hình dung ra các giải pháp cho các bài toán thực tế. Cấp độ này sẽ mở rộng thêm hiểu biết trước đây của học sinh về quan hệ tỷ lệ và bắt đầu làm quen với các hàm thông qua các dạng bài sử dụng phân tích nhân tử của đa thức. Nắm vững các chủ đề này sẽ giúp học sinh chuẩn bị cho các kỹ năng tính toán liên quan đến việc giải các phương trình tuyến tính và hữu tỉ. Những kiến thức như vậy sẽ được sử dụng để giải quyết các tình huống thực tế như bài toán số, bài toán khoảng cách và các khái niệm hình học.

Cấp độ Intermediate

Toán học dành cho cấp độ Intermediate giới thiệu cho học sinh các kỹ năng toán học nâng cao. Cấp độ này liên quan đến việc ôn luyện môn Toán cho cấp trung học phổ thông. Các chủ đề cho phép học sinh khám phá các khái niệm sâu hơn về hình học, biểu đồ, hàm số và đại số. Các quan hệ toán học, hàm tuyến tính và hàm bậc hai cũng được cung cấp trong khóa học. Học sinh được yêu cầu phải thực hiện được các phép tính toán phức tạp hơn khi áp dụng chúng để giải quyết các bài toán tình huống thực tế.

Cấp độ Upper-intermediate

Toán học dành cho cấp độ Upper-intermediate giới thiệu cho học sinh về lượng giác, vectơ và ma trận. Học sinh sẽ tìm hiểu về định lý Pitago và ứng dụng của nó vào lượng giác. Các chủ đề khác sẽ bao gồm sáu tỉ số lượng giác tiêu chuẩn, lượng giác trong phạm vi đường tròn, chứng minh tam giác đồng dạng và hiểu các hàm lượng giác nghịch đảo. Học sinh sẽ học cách giải phương trình lượng giác và các ứng dụng khác của lượng giác. Ngoài ra, học sinh sẽ nghiên cứu về vectơ cơ bản, các phép toán trên vectơ và ứng dụng của vectơ. Cuối cùng, học sinh sẽ được giới thiệu về ma trận cơ bản, các phép toán trên ma trận và ma trận khả nghịch.

Cấp độ Toefl Beginner

Toán học dành cho cấp độ TOEFL Beginner được xây dựng trên cơ sở nội dung mà học sinh đã học ở cấp độ Upper-intermediate. Các chủ đề được đề cập trong cấp độ này là kiến thức về giải tích bao gồm giới hạn, đạo hàm và tích phân. Học sinh sẽ làm quen với các khái niệm hàm số nâng cao như thành phần hàm số, các phép toán trên hàm số, hàm số mũ và logarit, đặc biệt nhấn mạnh đến số Euler (e) và logarit tự nhiên. Học sinh sẽ được giới thiệu về khái niệm giới hạn, đạo hàm và tích phân.

Cấp độ Toefl Intermediate

Toán học dành cho cấp độ TOEFL Intermediate bổ sung và mở rộng nội dung, khái niệm toán học của các hàm và giải tích học sinh đã học ở trình độ TOEFL Beginner trong phần Xác suất và Thống kê. Học sinh sẽ học về các mô hình xác suất cơ bản và đi sâu vào xác suất có điều kiện, bảng tần số và biểu diễn dữ liệu dưới dạng đồ thị. Các chủ đề sẽ tiếp nối và bao gồm thống kê cơ bản chứa các biến ngẫu nhiên (cả rời rạc và liên tục), phân phối nhị thức và phân phối chuẩn.

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO

Bộ môn Khoa học giúp cho học sinh phát triển khả năng tiếp cận nguồn kiến thức về cách thức hoạt động của vạn vật. Chương trình giảng dạy đang sử dụng được liên kết với các chương trình Việt Nam và theo chuẩn AERO. Hơn nữa, học sinh có cơ hội nâng cao kỹ năng khoa học như nghiên cứu, điều tra và ứng dụng khái niệm Khoa học-Công nghệ-Kỹ thuật-Nghệ thuật-Toán học (S.T.E.A.M.) thông qua các công cụ đánh giá, thí nghiệm và các hoạt động học tập lấy học sinh làm trung tâm. Để hiểu biết sâu sắc về khoa học, các em học sinh cần nắm vững một lượng khái niệm và nguyên tắc quan trọng, và dần dần mở rộng kiến thức về các chủ đề đó. Ngoài các kỹ năng đã thành thạo, học sinh sẽ tự tin thực hiện và chia sẻ ý tưởng của mình, thí nghiệm, đổi mới và phát triển các giải pháp thực tế. Bộ môn Khoa học sẽ truyền cảm hứng cho học sinh để thành thạo 4 kỹ năng khoa học cơ bản như: phát triển khả năng nhận biết, ứng dụng và hiểu những giải thích khoa học về thế giới tự nhiên; tạo ra và đánh giá các bằng chứng khoa học; hiểu được sự phát triển của tri thức khoa học; học cách tham gia thảo luận và thực hành khoa học một cách hiệu quả. Ngoài ra, Bộ môn Khoa học cũng có các phương pháp và hoạt động học tập khác nhau dành cho những học sinh có nhu cầu. Cuối cùng, khi đã hoàn thành mỗi khóa học, học sinh sẽ hiểu được tầm quan trọng của các phương pháp tiếp cận thực tế đối với việc giải quyết vấn đề và đạt được thành công.

MÔ TẢ MÔN HỌC

Khoa học tổng hợp - Cấp độ Starter

Khoa học tổng hợp ở cấp độ Starter được thiết kế để học sinh tìm hiểu về Sinh vật sống, Thế giới động vật và thực vật, Tầm quan trọng của thực vật, Sinh vật sống đơn giản nhất, Vũ trụ, các hành tinh, Trái Đất, Vật chất và Thuộc tính của nó, và Mọi thứ đều là Vật chất. Mục tiêu chính của môn này là giúp học sinh phát triển vốn từ vựng khoa học, kỹ năng học tập và tăng hiểu biết về khoa học. Trong giai đoạn này, học sinh được giới thiệu các thiết bị và kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm. Học sinh sẽ phát triển sự hiểu biết về cấu trúc và chức năng tế bào. Các em có thể phân loại các sinh vật sống thành năm giới và xác định các đặc điểm chính của giới động thực vật, nâng cao kiến thức về các sinh vật sống đơn giản nhất, quan sát các vi sinh vật dưới kính hiển vi, tìm hiểu về các đặc điểm của vũ trụ và trái đất, xác định các pha của mặt trăng và tái hiện các điều kiện tạo ra hiện tượng nhật thực và nguyệt thực. Học sinh sẽ phát triển kiến thức về các tính chất vật lý dành cho tất cả các vật thể và các chất, đồng thời hiểu bản chất của vật chất. Học sinh sẽ hiểu các đặc tính của năng lượng và sự tương tác giữa vật chất và năng lượng. Học sinh cấp độ Starter không chỉ học từ sách giáo khoa mà còn từ các thí nghiệm liên quan đến các chủ đề để giúp học sinh phát triển kỹ năng làm thí nghiệm và hiểu thấu đáo bài học. Các thí nghiệm được phát triển để phù hợp với các yêu cầu khoa học và nâng cao khả năng tư duy của học sinh. Các dự án và hoạt động nhóm cũng được đưa vào môn học để phát triển kỹ năng nghiên cứu và làm việc nhóm của học sinh. Nhìn chung, chương trình học được thiết kế và phân cấp như vậy để có thể thu hút nhiều học sinh đến với thế giới Khoa học.

Khoa học tổng hợp - Cấp độ Elementary

Môn học này được thiết kế để học sinh tìm hiểu về Khoáng sản, Đá, Động vật không xương sống, Động vật có xương sống, Khí quyển Trái đất, Thủy quyển, Các loại Lực và Sự ma sát. Mục tiêu chính của môn này là giúp cho học sinh tăng vốn từ mới về khoa học, kỹ năng học tập và tăng kiến thức về khoa học. Trong giai đoạn này, học sinh được giới thiệu các thiết bị và kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm. Học sinh sẽ học về thành phần khí quyển và nghiên cứu các biến đổi khí quyển ảnh hưởng đến điều kiện thời tiết, thủy quyển, các tính chất và sự phân phối nước trên Trái đất, tìm hiểu về thành phần khoáng chất, cách sử dụng và tính chất của chúng, xác định các loại đá khác nhau và quá trình hình thành của chúng. Học sinh sẽ có kiến thức về các tính chất vật lý chung cho tất cả các vật thể và các chất, đồng thời hiểu được bản chất của vật chất. Học sinh sẽ hiểu rõ các tính chất của các nguyên tố và vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, phân biệt các nguyên tử, nguyên tố, phân tử và tinh thể. Các em có thể áp dụng hiểu biết của mình về đặc tính của năng lượng và sự tương tác giữa vật chất và năng lượng. Học sinh cấp độ này không chỉ học từ sách mà còn từ nhiều bài tập và thí nghiệm thực tế liên quan đến các chủ đề được đưa vào chương trình để phát triển các kỹ năng làm thí nghiệm cũng như giúp học sinh hiểu thấu đáo các chủ để bài học. Các thí nghiệm được thiết kế phù hợp với yêu cầu của khoa học và phát triển tư duy suy nghĩ. Các dự án và hoạt động nhóm cũng được đưa vào chương trình học để phát triển kỹ năng nghiên cứu và làm việc nhóm của học sinh. Nhìn chung, chương trình học được thiết kế và phân cấp như vậy để có thể thu hút nhiều học sinh đến với thế giới Khoa học.

Khoa học tổng hợp - Cấp độ Pre-Intermediate

Môn Sinh học, cấp độ Pre-intermediate, vẽ ra cho học sinh một bức tranh rõ ràng về Giữ gìn sức khỏe, Nền tảng của sự sống, Sư tương tác và Phối hợp, Hệ thần kinh, Hệ tuần hoàn và hô hấp, Hệ thống tiêu hóa, Hệ thống bài tiết, Hệ thống sinh sản, Cấu trúc của Hệ sinh thái và hệ sinh thái. Tóm lại, môn học này cung cấp cho học sinh những kỹ năng cần thiết để chuyển tiếp một cách suôn sẻ từ cấp độ Elementary lên cấp độ Pre-intermediate. Học sinh sẽ làm các thí nghiệm thực tế để tăng cường sự hiểu biết cũng như các kỹ thuật phòng thí nghiệm cơ bản. Ở cấp độ này, học sinh phát triển khả năng về Giáo dục Khoa học Tổng quát ở mức độ cao hơn. Cụ thể, các em sẽ có thể chứng minh sự hiểu biết của mình về các phương pháp và giới hạn của khám phá khoa học và áp dụng các phương pháp khoa học để trả lời các câu hỏi về trái đất và môi trường. Học sinh có nhiều cơ hội làm thí nghiệm để phát triển các kỹ năng thí nghiệm quan trọng cũng như giúp cho học sinh hiểu bài thấu đáo. Các thí nghiệm được phát triển để giúp các em hình thành các kỹ năng tư duy khoa học. Các dự án và hoạt động nhóm cũng là một phần của khóa học để phát triển kỹ năng nghiên cứu và hợp tác giữa các học sinh.

Vật lý - Cấp độ Pre-Intermediate

Vật lý cấp độ Pre-Intermediate được thiết kế để giúp học sinh hiểu đúng và chính xác các khái niệm, mô hình, giả thuyết, nguyên lý và các sự thật khoa học tương quan với thế giới vật chất. Điều này sẽ giúp học sinh hiểu biết rõ hơn về vũ trụ và các vật thể trong đó, cụ thể là Trái đất nơi chúng ta đang sống. Môn học này cũng sẽ giúp phát triển các kỹ năng, hiểu biết thực tế và khái niệm về lực, chuyển động, truyền nhiệt năng, các trạng thái tính chất khác của vật chất. Học sinh sẽ được hướng dẫn thực hiện các thí nghiệm khác nhau, bài tập trong lớp và các hoạt động trực tuyến để bổ trợ các khái niệm khoa học và ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Vật lý – Cấp độ Intermediate

Khoa học trình độ Intermediate được thiết kế để giúp học sinh phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới vật chất xung quanh chúng ta. Học sinh sẽ hiểu được các khái niệm cơ bản về điện, từ học, năng lượng, sóng và sự tương quan của chúng với Trái đất. Khóa học này nói về sự tương tác của điện tích trong các vật liệu khác nhau; cách các dòng điện được tạo ra từ sự phân tách điện tích và sự chuyển động của các hạt điện tử; so sánh giữa các mạch nối tiếp và song song gồm điện trở, điện áp và dòng điện; năng lượng điện liên quan đến tiêu thụ điện năng; hiểu khái niệm và lý thuyết về từ học và cách áp dụng trong thế giới thực tiễn; ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng các nguồn năng lượng thông thường và nguồn thay thế được; tạo ra nhận thức về biến đổi khí hậu – một trong những vấn đề lớn hiện nay trên thế giới; các ứng dụng của dao động và sóng. Học sinh cũng sẽ có được sự hiểu biết về cấu trúc, động lực và hệ thống địa vật lý của Trái đất. Ở cấp độ này, học sinh sẽ có thể chứng minh các khái niệm khoa học thông qua các hoạt động thí nghiệm khác nhau trong phòng thí nghiệm.

Hóa học - Cấp độ Upper-Intermediate

Hóa học ở cấp độ Upper-intermediate giúp học sinh tạo dựng sự thích thú và niềm đam mê đối với khoa học. Môn học này giúp học sinh nhận ra vai trò quan trọng của hóa học trong cuộc sống và nghề nghiệp, cách sử dụng các nguyên tắc hóa học để giải quyết một cách thông minh hơn về các vấn đề hiện tại liên quan đến khoa học và công nghệ mà các em sẽ gặp phải. Chương trình hóa học cho phép học sinh hiểu được thế giới công nghệ và có hứng thú với khoa học và phát triển khoa học. Học sinh sẽ có được sự hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của Hóa học thông qua sự kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và thực hành. Các chủ đề học sinh sẽ học trong khóa học này bao gồm các kỹ năng trong phòng thí nghiệm hóa học, nguyên tử, phân tử, ion, nguyên tố, hợp chất, tên và công thức của các hợp chất, liên kết ion, liên kết cộng hóa trị, hỗn hợp, phương pháp để tách hỗn hợp, các loại phản ứng hóa học, tính chất vật lý được sử dụng để xác định các chất tinh khiết, tính chất của kim loại và phi kim loại. Các em sẽ xây dựng các kỹ năng tư duy phản biện và cách sử dụng các kỹ năng này để giải quyết các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực hóa học. Học sinh cũng sẽ đặt ra các câu hỏi để giải quyết vấn đề một cách khoa học. Cuối cùng, học sinh sẽ nâng cao hiểu biết về các kỹ năng khoa học cần thiết cho những nghiên cứu sâu hơn và các ứng dụng hữu ích trong cuộc sống hàng ngày.

Hóa học - Cấp độ TOEFL Beginner

Hóa học trình độ TOEFL Beginner này được thiết kế để giúp học sinh hình thành sự quan tâm và sự nhiệt tình đối với bộ môn khoa học. Khóa học này nhằm giúp học sinh nhận ra vai trò quan trọng của hóa học đối với sự nghiệp và đời sống cá nhân, đồng thời biết sử dụng các nguyên tắc hóa học để suy nghĩ thấu đáo hơn về các vấn đề hiện tại liên quan đến khoa học và công nghệ mà các em sẽ gặp phải. Học sinh trong khóa học này sẽ hình thành nhận thức sâu sắc về tiềm năng và hạn chế của khoa học và công nghệ. Các chủ đề mà học sinh sẽ tiế[ cận trong khóa học này bao gồm các kỹ năng trong phòng thí nghiệm hóa, quy trình điện phân và cách áp dụng quy trình này cho các hỗn hợp dung dịch, các khía cạnh định lượng của công thức và phương trình, bảng tuần hoàn và phản ứng hóa học của các nguyên tố, cách sử dụng nước làm dung môi và các tính chất của nó, cấu trúc - tính chất của axit và nền tảng liên hệ với thang đo pH, các phản ứng của chúng và hóa học hữu cơ. Học sinh sẽ xây dựng kỹ năng tư duy phản biện và cách sử dụng các kỹ năng này để giải quyết các vấn đề phức tạp trên phương diện cá nhân hoặc là thành viên trong nhóm lĩnh vực hóa học. Học sinh cũng sẽ biết cách đặt ra các câu hỏi để giải quyết vấn đề phức tạp một cách khoa học. Học sinh sẽ không chỉ học hóa học trong khóa học này mà còn học được cách đưa ra những lựa chọn tốt trong cuộc sống thông qua việc suy nghĩ về kết quả của những lựa chọn của bản thân và tìm hiểu về cuộc sống xung quanh.

Hóa học - Cấp độ TOEFL Intermediate

Môn học này trang bị cho học sinh những kỹ năng hóa học giúp các em có được sự chuẩn bị tốt nhất khi tham gia vào các lớp hóa học ở cấp độ đại học. Môn học cũng giúp cho học sinh nhận ra tầm quan trọng của hóa học đối với việc học và đời sống cá nhân của các em ở cấp độ đại học. Học sinh có thể sử dụng các nguyên tắc hóa học để tư duy thông minh hơn đối với các vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ. Sau môn học, học sinh sẽ nhận thức sâu sắc hơn về tiềm năng và hạn chế của khoa học và công nghệ. Trong suốt môn học, học sinh sẽ được học về những kỹ năng trong phòng thí nghiệm, hóa dầu và polyme, nhiên liệu thay thế và nguồn năng lượng, phản ứng đốt cháy, entanpi và đo lường sự biến đổi của nó trong các phản ứng, phân tích và nghiên cứu hóa học. Học sinh sẽ xây dựng các kỹ năng tư duy và cách ứng dụng các kỹ năng này để giải quyết các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực hóa học một cách độc lập hoặc theo nhóm. Học sinh sẽ nhận thức được các vấn đề hiện tại xoay quanh sự tồn tại của nhựa và ảnh hưởng của chúng đến môi trường và có thể phát triển các dự án lý tưởng giúp bảo vệ môi trường khỏi tác hại của nhựa. Các em cũng sẽ nhận thức được tác hại của việc đốt nhiên liệu hóa thạch để tạo ra nguồn năng lượng. Học sinh sẽ có thể giải quyết vấn đề thông qua nghiên cứu khoa học bằng cách tìm hiểu bản chất của các phương pháp khoa học, lập ra kế hoạch và nghiên cứu các thí nghiệm, kiểm soát các biến đổi và diễn giải các quan sát và dữ liệu. Học sinh sẽ không chỉ học hóa học trong khóa học này mà còn học được cách đưa ra những lựa chọn tốt trong cuộc sống thông qua việc suy nghĩ về kết quả của những lựa chọn của bản thân và tìm hiểu về cuộc sống xung quanh.

CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ

TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO

Mục tiêu của chúng tôi là phát triển những công dân toàn cầu có nhận thức rõ ràng về Lịch sử. Chúng tôi mong muốn học sinh của mình được hoá thân vào lịch sử thế giới của các em thông qua những hiểu biết quan trọng về lịch sử thế giới và tác động của nó đến hiện tại. Thông qua việc tìm hiểu nền kiến thức vững chắc về các xã hội thời xưa, học sinh sẽ có thể bàn về các vấn đề lịch sử và trình bày quan điểm của mình một cách logic và hợp lý.

MÔ TẢ CHUYÊN ĐỀ

Lịch sử – Cấp độ Starter

Học sinh bắt đầu tìm hiểu về con người thời kỳ tiền sử rồi chuyển qua nghiên cứu một số nền văn minh cổ đại lớn. Trong mỗi nghiên cứu này, học sinh sẽ được khám phá về địa lý, cấu trúc xã hội, luật pháp, chính phủ, hệ thống tín ngưỡng, kinh tế, thương mại, văn hóa và công nghệ. Bằng cách sử dụng nhiều tài liệu đọc và hình ảnh trực quan, bao gồm các nguồn chính thống và tham khảo, học sinh sẽ được tham gia vào các hoạt động học tập hấp dẫn nhằm thúc đẩy sự hợp tác và giao tiếp, đồng thời phát triển kỹ năng tư duy phân tích và phản biện.

Lịch sử – Cấp độ Elementary

Học sinh sẽ được học chuyên sâu về thời kì Trung Cổ, thời kì Phục Hưng Ý, người Viking và cuộc chinh phục Nam Mỹ của người Tây Ban Nha. Học sinh cũng sẽ thực hiện các dự án nghiên cứu liên quan đến các xã hội thời Trung Cổ khác nhau như người Viking và người Polynesia. Theo từng giai đoạn của thời Trung Cổ, học sinh sẽ được khám phá về địa lý, cấu trúc xã hội, luật pháp, chính phủ, hệ thống tín ngưỡng, kinh tế, thương mại, văn hóa và công nghệ. Bằng cách sử dụng nhiều tài liệu đọc và hình ảnh trực quan, gồm các nguồn chính thống và tham khảo, học sinh có thể tham gia vào các hoạt động học tập hấp dẫn nhằm thúc đẩy hợp tác và giao tiếp đồng thời phát triển kỹ năng tư duy phân tích và phản biện.

Lịch sử – Cấp độ Pre-Intermediate

Học sinh sẽ bắt đầu tìm hiểu về cuộc Cách mạng Công nghiệp và kết thúc với Chiến tranh thế giới thứ nhất. Trong giai đoạn hiện đại này, học sinh sẽ được khám về phá địa lý, cấu trúc xã hội, luật pháp, chính phủ, hệ thống tín ngưỡng, kinh tế, thương mại, văn hóa và công nghệ. Bằng cách sử dụng nhiều loại tài liệu đọc và hình ảnh trực quan, bao gồm các nguồn chính thống và tham khảo, học sinh có thể tham gia vào các hoạt động học tập hấp dẫn nhằm thúc đẩy sự hợp tác và giao tiếp đồng thời phát triển kỹ năng tư duy phân tích và phản biện.

CHUYÊN ĐỀ VĂN HỌC

TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO

Chuyên đề Văn học sẽ giúp đào tạo những “công dân thế giới” toàn diện, các em sẽ được trải nghiệm nền giáo dục đa văn hóa và đa ngôn ngữ độc đáo. Văn học bao gồm các hình thức văn chương, các yếu tố, thủ pháp nghệ thuật, cách hành văn và kỹ năng viết văn để khuyến khích phân tích phê bình và sáng tạo. Học sinh sẽ được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc  khi học môn này. Mục đích chính của Văn học là giúp học sinh trân trọng văn học như một cách miêu tả đời sống, được biểu hiện  thông qua những bối cảnh và hoàn cảnh khác nhau trong quá khứ, được kể lại trong truyện ngắn, thơ, kịch, tiểu thuyết và văn bản phóng sự. Từ đó, học sinh có thể liên kết trực tiếp với các yếu tố văn học để nâng cao sự hiểu biết của mình về nhiều nền văn hóa khác nhau.

Phương pháp Cân bằng-Văn học trang bị cho học sinh khả năng đọc hiểu văn bản và sử dụng các kỹ năng viết để truyền đạt ý tưởng của mình qua một quy trình viết cụ thể. Đầu tiên, học sinh được đắm chìm trong một thể loại văn chương thông qua việc đọc và khám phá các yếu tố của tác phẩm văn học, cũng như các kỹ thuật hành văn mà các tác giả sử dụng. Được học trong một môi trường mang tính hỗ trợ, các bài học sẽ được thiết kế với dàn ý thích hợp để đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh. Học sinh sẽ sử dụng vốn hiểu biết của mình thông qua phân tích văn học; tích hợp các tác phẩm văn học với cuộc sống hiện tại của mình và với thế giới, đồng thời thể hiện cách suy nghĩ và làm việc sáng tạo của bản thân. Giáo viên sẽ tận tình hướng cho học sinh làm quen với phương pháp làm việc độc lập nhưng phải tuân theo kế hoạch mà mình đã đề ra.

MÔ TẢ CHUYÊN ĐỀ

Văn họcCấp độ Intermediate

Văn học đóng vai trò quan trọng trong các cuộc thảo luận, nó cho thấy một cuộc sống không hoàn hảo, phức tạp và bất ổn. Học sinh sẽ được nâng cao kiến thức, tập trung vào phân tích các thể loại văn học và kỹ năng mô tả của tác giả trong các truyện ngắn. Các em sẽ phát triển vốn hiểu biết về cách thức và cấu tạo của một tác phẩm văn học bằng cách đọc các tác phẩm đó. Việc trân trọng nền văn học được khuyến khích bằng cách thuyết trình tiểu sử của tác giả để giải thích, nhận định, khơi gợi cảm xúc sâu sắc hơn và hiểu biết sâu hơn về các tác phẩm văn học. Nhờ việc nghiên cứu chuyên sâu, học sinh sẽ khám phá thế giới văn học theo cách mà giúp các em trở thành những nhà phản biện sắc bén, đồng thời phát triển các tiêu chuẩn thẩm mỹ học cá nhân đối với văn bản in ấn, coi chúng như một loại hình nghệ thuật.

Văn họcCấp độ Upper-Intermediate

Chuyên đề Văn học ở cấp độ này tập trung nghiên cứu các thể loại văn học như truyện ngắn, thư cá nhân, thơ và hồi ký. Học sinh sẽ tiếp tục phát triển vốn từ vựng và áp dụng các kỹ năng đọc hiệu quả đối với nhiều thể loại văn chương và văn bản thông tin. Học sinh sẽ cố gắng hình thành thói quen viết hiệu quả và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ khi áp dụng vào các kỹ năng nghe, nhìn,  nghĩ và nói. Bài đọc của chúng tôi sẽ bao gồm nhiều thế giới quan khác nhau, và việc học lối đọc phản biện và hiểu văn học thông qua nhiều quan điểm khác nhau sẽ được áp dụng cho tất cả các bài tập đọc và tập viết, bao gồm các bài tập giúp tăng cường trí tưởng tượng, giải thích và phân tích.

Văn họcCấp độ TOEFL Beginner

Ở cấp độ này, học sinh sẽ bắt đầu thể hiện sự thành thạo trong việc hiểu các yếu tố và khái niệm văn học, kỹ năng của tác giả trong các tác phẩm khác nhau và tạo nền tảng văn phong viết. Học sinh sẽ khám phá những câu chuyện ngắn, thơ và văn bản về những lựa chọn trong cuộc sống, sự chấp nhận và vượt qua thử thách, đưa ra và bảo vệ lập trường trong mọi hoàn cảnh. Sự chọn lựa này sẽ cung cấp cho học sinh khả năng phản ánh bức tranh đa dạng về văn hóa của thế giới. Học sinh được khuyến khích xem xét bối cảnh văn hóa của mỗi tác phẩm văn học và lưu ý đến ngôn ngữ được sử dụng trong các tác phẩm, tiếp tục mở rộng kiến thức đọc viết và tìm hiểu  kiến thức mới. Điều này sẽ giúp học sinh khám phá sâu hơn vào mối liên hệ giữa tác giả, văn học, cuộc sống của chính họ, và khả năng sáng tạo và phân tích của họ.

Văn họcCấp độ TOEFL Intermediate

Chuyên đề Văn học ở cấp độ này cung cấp cho học sinh cơ hội đọc và phân tích chuyên sâu các tác phẩm văn học cổ điển phức tạp thuộc nhiều thể loại tiểu thuyết khác nhau và tìm hiểu về sự đa dạng đặc sắc của con người. Thông qua những tác phẩm phản ánh trí tưởng tượng không giới hạn của các tác giả, học sinh sẽ tìm kiếm những điểm tương đồng theo chủ đề giữa các tác phẩm văn học để vận dụng vào việc học tập của bản thân và áp dụng vào cuộc sống của các em. Học sinh sẽ tiếp tục thể hiện sự thành thục của mình trong các cuộc thảo luận, vận dụng kỹ năng viết khéo léo của tác giả vào việc viết luận về các yếu tố thần thoại trong văn học, đồng thời phát huy khả năng đọc hiểu, kỹ năng phân tích, khả năng giải quyết vấn đề, tư duy độc lập và sáng tạo của học sinh.

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved