Trường Quốc tế Á Châu là thành viên chính thức Hội đồng các Trường Quốc tế CIS

Hội đồng các trường quốc tế CIS (Council of International Schools) là tổ chức hàng đầu thế giới về kiểm định và công nhận các trường đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay có hơn 660 trường thành viên từ cấp mầm non đến trung học và 490 trường đại học/cao đẳng tại hơn 104 quốc gia là thành viên của CIS. Mục tiêu của CIS là hỗ trợ các trường thành viên trong việc thực hiện và đạt được những tiêu chuẩn cao nhất của giáo dục quốc tế và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo học sinh.

Ngày 28/9/2010 Giám đốc điều hành Hội đồng các Trường Quốc tế CIS, Jane Larson đã gửi thư thông báo và chúc mừng Trường Quốc tế Á Châu (gồm bậc Tiểu học IPS và bậc Trung học AHS) được công nhận là thành viên chính thức của Hội đồng các Trường Quốc tế CIS - Council of International Schools.Đội ngũ lãnh đạo của CIS, nguồn: http://www.cois.org/

Với tư cách là thành viên chính thức của CIS, Trường Quốc tế Á Châu đã đạt mục tiêu được công nhận quốc tế. Với sự hỗ trợ từ CIS, các hoạt động của trường sẽ được nâng cao hơn nữa thông qua quá trình nhận xét và đánh giá của các trường thành viên trong hội đồng; tuyển dụng và lựa chọn giáo viên - nhân viên trên toàn thế giới thông qua dịch vụ tuyển chọn giáo viên và tìm kiếm lãnh đạo của CIS; được CIS hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn đăng kí nhập học bậc đại học thông qua Bộ phận chuyên trách về giáo dục đại học của CIS; có cơ hội hợp tác và làm việc các nhà giáo dục quốc tế trên thế giới.Hai đại diện CIS và WASC sang thăm và làm việc với Trường Quốc tế Á Châu tháng 4/2013

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để được công nhận và trở thành thành viên chính thức của Hội đồng các Trường Quốc tế CIS là một trong những thành công trên con đường hội nhập nền giáo dục thế giới của Trường Quốc tế Á Châu nói riêng và Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu GAIE nói chung. Dựa vào những chuẩn mực của CIS trong việc xác lập quá trình quốc tế hóa của Trường Quốc tế Á Châu, phụ huynh và học sinh hoàn toàn yên tâm về tính quốc tế cũng như chất lượng đào tạo của nhà trường. Với tinh thần hỗ trợ, hợp tác cùng phát triển, Trường Quốc tế Á Châu và Hội đồng các Trường Quốc tế CIS cùng hướng đến mục tiêu chung là cập nhật và phổ biến tinh hoa của giáo dục thế giới đến học sinh, đào tạo nên những thế hệ công dân toàn cầu ưu tú trong tương lai.


Từ 09/04/2013 đến 12/04/2013, Trường Quốc tế Á Châu đã đón tiếp và làm việc cùng đại diện của hai tổ chức giáo dục uy tín thế giới là bà Christine Green – đại diện Hội đồng các trường quốc tế CIS và Tiến sĩ Marylin George – đại diện Hiệp hội các trường phổ thông và đại học miền Tây Hoa Kỳ WASC. Hai đại diện CIS và WASC ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà nhà trường đạt được trong tiến trình hội nhập, cam kết hỗ trợ nhà trường trong việc thực hiện và đạt được những tiêu chuẩn cao nhất của giáo dục quốc tế, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo học sinh.

Copyright © 2013 The Asian International School. All rights reserved