Kế hoạch đọc sách thư viện

Năm học 2022 – 2023

I. Mục tiêu:

- Truyền cảm hứng cho học sinh có thói quen đọc sách.

- Giúp học sinh tiếp cận nguồn tri thức mới, phát triển kiến thức về khoa học tự nhiên và xã hội.

- Cải thiện sự tập trung và tăng cường kỹ năng tư duy, phân tích.

- Khuyến khích học sinh học tiếng Anh; mở rộng vốn từ vựng; rèn kỹ năng đọc – hiểu và kỹ năng viết luận.

II. Đối tượng tham gia và thời gian:

- Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh bậc Tiểu học Trường Quốc tế Á Châu.

- Thời gian: từ ngày 03 tháng 10 năm 2022 đến ngày 26 tháng 05 năm 2023.

III. Hình thức:

- Vào ngày đầu tiên hàng tháng, mỗi lớp được mượn số lượng sách mà GVCN đã đăng ký theo sĩ số học sinh của lớp từ nhân viên thư viện. Mỗi học sinh sẽ được luân phiên mang về nhà 01 quyển sách để đọc và nộp lại cho GVCN sau 03 -> 05 ngày để tiếp tục mượn lượt sách mới. Lượt mượn sách của lớp sẽ kết thúc sau 01 tháng, GVCN sẽ trả sách lại cho nhân viên thư viện và mượn tiếp số lượng sách khác.

- Đồng thời với việc học sinh đọc sách tại nhà, các lớp vẫn duy trì lịch đọc sách tại thư viện theo sắp xếp của cơ sở. Trong giờ đọc sách theo lịch, học sinh được tự chọn sách tại thư viện để GVCN đăng ký mượn về nhà theo kế hoạch này.

- Mỗi tháng, học sinh sẽ chọn ra 01 tựa sách yêu thích mà học sinh đã đọc để viết và nộp bài thu hoạch cho GVCN. GVCN tổng hợp và nộp cho GVTG vào ngày cuối mỗi tháng.

+ Khối 1, 2: Học sinh có thể chọn viết một số từ vựng tiếng Anh của sách, sau đó trang trí bài viết theo sở thích của mình hoặc vẽ, viết về điều em thích nhất trong những quyển sách đã được đọc.

+ Khối 3, 4, 5: Học sinh có thể viết một bài tóm tắt hay bài cảm nhận (7 – 8 câu) bằng tiếng Anh về một trong những quyển sách em được đọc.

Học sinh đọc sách và có bài thu hoạch được tuyên dương trong tháng sẽ nhận 01 thẻ đánh dấu sách handmade. Sưu tập đủ 3 thẻ, em đổi được một món quà dễ thương.

- Đối với khối 1, 2: GĐMT phân công GVMT chấm tranh vẽ/bài viết của học sinh, chọn ra những sản phẩm đẹp nhất để GVCN trưng bày ở lớp học.

- Đối với khối 3, 4, 5: GĐCTQT phân công GVTG đọc và chọn ra 03 bài cảm nhận hay nhất của từng lớp để GVCN tuyên dương trong giờ sinh hoạt lớp. Hình thức tuyên dương: GVCN sẽ cho học sinh đọc bài viết của mình trước lớp và dán bài viết đó lên tường lớp học (1-3 bài mỗi tháng, khi GVCN dán bài mới thì trả bài cũ cho học sinh).

- Học sinh có bài thu hoạch tốt được chọn tham gia vòng 1 cuộc thi Say Yes to Reading!

IV. Quy định mượn sách thư viện:

- Học sinh nhận 01 quyển sách của thư viện trường cho mỗi lần mượn về nhà và trả sách đúng thời gian quy định.

- Học sinh kiểm tra tình trạng sách trước khi nhận.

- Học sinh mang sách về nhà phải có trách nhiệm bảo quản sách cẩn thận, không được cho người khác mượn lại, tránh làm mất hoặc gây hư hỏng.

- Trong trường hợp học sinh làm mất sách hoặc gây hư hỏng như: sách bị ướt, rách, mất trang, cháy xém, bôi bẩn, ghi chép, sửa chữa… khiến cho sách không còn giá trị sử dụng thì học sinh phải bồi hoàn bằng nguyên bản mới (nếu có) hoặc bằng sách có giá trị và nội dung tương đương.

Copyright © 2013 The Asian International School. All rights reserved