Công dân số

Trường Quốc tế Á Châu trang bị cho học sinh trở thành những công dân số có đạo đức và trách nhiệm trong cộng đồng toàn cầu.

Tại Trường Quốc tế Á Châu, học sinh thể hiện những giá trị công dân số qua các khía cạnh:

• biết sử dụng công nghệ để học tập một cách hiệu quả và có trách nhiệm;

• suy nghĩ thấu đáo và biết tìm kiếm tài nguyên trực tuyến đáng tin cậy;

• giao tiếp trực tuyến một cách an toàn, tự tin và tôn trọng;

• bảo vệ dữ liệu cá nhân trong cộng đồng trực tuyến;

• biết cân bằng và kiểm soát việc sử dụng internet của mình;

• hiểu rõ quyền và trách nhiệm của bản thân khi sử dụng các phương tiện kỹ thuật số;

• tích cực thúc đẩy các giá trị công dân toàn cầu có tinh thần quốc tế, trách nhiệm và biết quan tâm.