Cuộc thi Go Green and Keep the Earth Clean Năm học 2022 – 2023

CHỦ ĐỀ:

The Green Planet Project

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

- Tất cả học sinh sẽ phân loại rác tái chế của lớp nhằm mục đích tiết kiệm các nguồn tài nguyên để đóng góp làm từ thiện, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh lớp học đúng cách.

- Học sinh đăng kí với GVCN để tham gia cuộc thi Go Green and Keep the Earth Clean. Học sinh cấp độ Movers 2 và Flyers tham gia thi bằng tiếng Anh. Khuyến khích học sinh cấp độ Starters 1 đến Movers 1 tham gia thi bằng tiếng Anh.

+ Thi tập thể: Học sinh làm poster, sản phẩm tái chế hoặc quay clip.

+ Thi cá nhân: Học sinh sáng tác truyện tranh hoặc viết bài luận có tranh ảnh minh họa liên quan đến chủ đề bảo vệ môi trường.

- Hướng dẫn học sinh thực hành kĩ năng, ứng xử xã hội của một công dân toàn cầu.

II. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC “Cuộc thi Go Green and Keep the Earth Clean”:

- Từ 22/8 đến 26/8/2022: GĐCTQT kết hợp cùng GĐCTVN triển khai cuộc thi Go Green and Keep the Earth Clean. Học sinh cấp độ Movers 2 và Flyers tham gia thi bằng tiếng Anh. Khuyến khích học sinh cấp độ Starters 1 đến Movers 1 tham gia thi bằng tiếng Anh.

Học sinh tham dự cuộc thi theo hình thức dự thi cá nhân và tập thể.

+ GVCN lập Danh sách học sinh tham gia cuộc thi nộp GĐCTQT trước ngày 02/9/2022.

• Hình thức thi:

+ Thi tập thể: Học sinh làm poster, sản phẩm tái chế hoặc quay clip.

+ Thi cá nhân: Học sinh sáng tác truyện tranh hoặc viết bài luận có tranh ảnh minh họa liên quan đến chủ đề bảo vệ môi trường.

- Học sinh có thể làm sản phẩm tại nhà hoặc tại lớp nộp GVCN.

- Học sinh nộp clip cho GVCN qua mail hoặc USB, thời lượng clip dài từ 2 đến 4 phút.

- Hạn chót GVCN nộp sản phẩm hoặc clip dự thi của học sinh cho GĐCTQT: 17:00 ngày 30/9/2022.

- Từ 10/10/2022 đến 14/10/2022, GĐCTQT kết hợp cùng GĐCTVN chọn và tuyên bố các cá nhân và tập thể đạt giải.

- Từ 17/10/2022 đến 20/10/2022, GĐCTQT kết hợp cùng GĐCTVN lập kế hoạch trưng bày sản phẩm tại sân trường, hội trường hoặc thư viện tổ chức cho học sinh thuyết trình về sản phẩm đạt giải nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.