Thông báo

Lễ tốt nghiệp năm 2022<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Lễ tốt nghiệp năm 2022

Trường Quốc tế Á Châu thông báo đến toàn thể học sinh lớp 12 niên khóa 2021-2022...

Hoạt động ngoại khóa

Cuộc thi tìm kiếm tài năng AHS 2023

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong học tập và hoạt động ngoại khóa...

Lễ dâng hương 2023

Với phương châm “Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”, Trường Quốc tế Á Châu...

Hội thao hệ thống năm 2021-2022

Tạo không khí vui tươi trong học tập.
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved