Cựu học sinh tiêu biểu

TRỊNH HOÀNG NAM

Từ 2006 đến 2013: Học tại Trường Quốc tế Á Châu
Từ 2013 đến nay: Du học Singapore
Trường đang theo học: Singapore Management University
Website trường: https://www.smu.edu.sg/
Địa chỉ: 81 Victoria Street, Singapore 188065

Xem tiếp

LÂM TRIỀU VĨ

Từ 2007 đến 2013: Học tại Trường Quốc tế Á Châu
Từ 2013 đến nay: Du học Hoa Kỳ
Trường đang theo học: Fountain Valley High School
Website trường: https://www.fvhs.com/
Địa chỉ: 17816 Bushard Street, Fountain Valley, CA 92708, Hoa Kỳ

Xem tiếp

Hoàng Đức Khánh

Từ 2007 đến 2017: Học tại Trường Quốc tế Á Châu
Từ 2017 đến nay: Du học Mỹ
Trường đang theo học: Newbury Park Adventist Academy
Website trường: http://www.mynpaa.com/
Địa chỉ: 180 Academy Dr, Newbury Park, CA 91320, Hoa Kỳ

Xem tiếp

Nguyễn Duy Hải Đăng

Từ 2010 đến 2012: Học tại Trường Quốc tế Á Châu
Từ 2012: Du học Hoa Kỳ
Trường đang theo học: University of California, Berkeley
Website trường: https://www.berkeley.edu/
Địa chỉ: 2115 Summit Ave, St Paul, MN 55105, Hoa Kỳ

Xem tiếp

Nguyễn Mạc Khải

Từ 2005 đến 2015: Học tại Trường Quốc tế Á Châu
Từ 2015 đến nay: Du học Hoa Kỳ
Trường đang theo học: Earlham College
Website trường: http://earlham.edu/
Địa chỉ: 801 National Rd W, Richmond, IN 47374, Hoa Kỳ

Xem tiếp

Trương Gia Tuấn

Từ 2006 đến 2014: Học tại Trường Quốc tế Á Châu
Từ 2014 đến nay: Du học Mỹ
Trường đang theo học: University of St. Thomas
Website trường: https://www.stthomas.edu/
Địa chỉ: 2115 Summit Ave, St Paul, MN 55105, Hoa Kỳ

Xem tiếp

Đỗ Quang Huy

Từ 2002 đến 2011: Học tại Trường Quốc tế Á Châu
Từ 2012 đến nay: Du học Úc
Trường đang theo học: Western Sydney University
Website trường: http://www.westernsydney.edu.au/
Địa chỉ: Victoria Rd & James Ruse Drive, Parramatta NSW 2150, Úc

Xem tiếp

Võ Hoàng Minh Vân

Từ 2002 đến 2010: Học tại Trường Quốc tế Á Châu
Từ 05/2010 đến nay: Du học Úc
Trường tốt nghiệp: Swinburne University of Technology
Website trường: http://www.swinburne.edu.au/
Địa chỉ: John Street, Hawthorn, Victoria 3122, Úc

Xem tiếp

Trần Ngọc Thiên Phú

Từ 2005 - 2013: Học tại Trường Quốc tế Á Châu
Từ 2005 - 2013: du học Anh
Trường đang theo học: Royal Wolverhampton School
Website trường: http://www.theroyalschool.co.uk/
Địa chỉ: Penn Rd, Wolverhampton, West Midlands WV3 0EG, Vương quốc Anh

Xem tiếp

Nguyễn Hải Nguyên

Từ 2002 đến 2011: Học tại Trường Quốc tế Á Châu
Từ 2012 đến nay: du học Canada
Trường đang theo học: College Prep International
Website trường: http://www.prepinternational.com/
Địa chỉ: 7475 Sherbrooke St. West, Montréal, Québec H4B 1S3, Canada

Xem tiếp

Trần Thị Quốc Tuyến

Từ 2009 đến 2012: Học tại Trường Quốc tế Á Châu
Từ 2013 đến nay: du học Hungary
Trường đang theo học: University of Debrecen Medical School
Website trường: http://www.unideb.hu
Địa chỉ: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1, Hungary

Xem tiếp

Liu Chi Sing

Từ 2000 đến 2012: Học tại Trường Quốc tế Á Châu
Từ 2012 đến nay: Du học Hoa Kỳ
Trường đang theo học: Santa Ana College
Website trường: http://www.sac.edu
Địa chỉ: 1530 West 17th Street, Santa Ana, California, USA

Xem tiếp

Trần Thiện Trí

Từ 2005 đến 2011: Học tại Trường Quốc tế Á Châu
Năm 2012: Học dự bị ngành Dược tại Malaysia
Từ 2013 đến nay: Theo học tại Monash University, Australia
Website trường: http://www.monash.edu.au
Địa chỉ: Wellington Rd, Melbourne, Victoria, Australia 3168

Xem tiếp

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved