Đố vui “Mừng Halloween”

  1. Cách thức tham gia
    • - Tất cả học sinh tham gia theo cá nhân
    • - Truy cập www.asianschool.edu.vn, mục Hoạt động ngoại khóa để trả lời các câu hỏi đố vui có thưởng.
  2. Cơ cấu giải thưởng:
    • - 20 phần quà dành cho các cá nhân trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong thời gian sớm nhất.
    • - Hạn chót tham gia trả lời câu hỏi đố vui: 22/10/2014

* Tham gia trả lời các câu hỏi đố vui “Mừng Halloween" tại đây

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved