Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Học sinh khối 12, Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) vừa hoàn tất xong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vào chiều nay, ngày 10/8/2020. Đây là kỳ thi đặc biệt, có nhiều thay đổi và thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mặc dù vậy, vượt qua nhiều khó khăn, các em học sinh khối 12 AHS đã tự tin hoàn thành tốt phần thi của mình.

Kỳ thi này cũng là thời điểm đánh dấu bước ngoặc hoàn thành chặng đường 12 năm học tập của các em dưới mái trường Asian School để chuẩn bị bước vào một hành trình mới với nhiều ước mơ và dự định tốt đẹp trong tương lai.

Sau đây là một vài khoảnh khắc khó quên của các bạn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020:

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Những khoảnh khắc khó quên của học sinh khối 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved