Chương trình học bổng năm học 2023-2024

I. Mục đích:

- Động viên và khuyến khích học sinh vượt qua ranh giới để phát triển hết khả năng trong các hoạt động giáo dục, thấm nhuần tinh thần quốc tế trong giáo dục và khao khát nền tri thức toàn cầu.

- Ghi nhận những học sinh có đạo đức tốt, thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động ngoại khóa tại trường.

II. Giá trị học bổng dành cho học sinh Bậc Tiểu học IPS:

07 suất học bổng cho học sinh đạt giải tại mỗi cơ sở Bậc Tiểu học IPS (cơ sở Cộng Hòa được chọn 02 học sinh nhận học bổng).

Học bổng trị giá 35% học phí năm học 2023-2024 cho học sinh đạt giải.

III. Thời gian và hình thức xét học bổng:

1. Vòng 1: từ ngày 06/02/2023 đến 08/03/2023

- Từ ngày 06/02/2023 đến 14/02/2023 học sinh đăng ký online bằng cách điền đầy đủ thông tin vào Mẫu đăng ký tham gia Cuộc thi tìm kiếm tài năng tại link đăng ký của từng cơ sở sau đây:

Cơ sở Cộng Hòa:
https://forms.gle/peuBDZQYJPCHW8Hq5

Cơ sở Cao Thắng:
https://forms.gle/N9ZLfB7LnbQmivh67

Cơ sở Thái Văn Lung:
https://forms.gle/yipZRuKCv26SZDZS7

Cơ sở Văn Thánh:
https://forms.gle/1PznrsNyMwhRyat3A

Cơ sở Trần Nhật Duật:
https://forms.gle/aJSkFQVY6zQtHABv5

Cơ sở Nguyễn Văn Hưởng:
https://forms.gle/JNiwgQ3zrH1BhWR5A

- Trường hợp phụ huynh có yêu cầu đăng ký trực tiếp sẽ nộp Phiếu đăng ký tham gia Cuộc thi tìm kiếm tài năng cho giáo viên chủ nhiệm trước ngày 14/02/2023.

- Tất cả các học sinh sẽ tham gia cuộc thi viết luận vào ngày 07 & 08/03/2023 tại cơ sở đang theo học. Thời gian thi: 60 phút.

- Hội đồng cấp xét học bổng tiến hành xem xét và chọn các ứng viên xuất sắc nhất của vòng 1.

- Tiêu chí xem xét và bầu chọn (vòng 1): bài luận đạt từ 8 điểm trở lên (chấm theo thang điểm 10 và điểm lẻ đến 0.25). Lưu ý: chọn ứng viên có đạo đức và kết quả học tập tốt.

- Các học sinh đạt vòng 1 sẽ tham gia thi vòng 2 theo cơ sở.

2. Vòng 2: 28/03/2023

- Địa điểm: Các cơ sở Bậc Tiểu học IPS, Trường Quốc tế Á Châu.

- Thời gian: 28/03/2023

- Học sinh tham gia vòng 2 sẽ trình bày bài thuyết trình theo chủ đề. Chủ đề được thông báo đến các ứng viên trước khi thi thuyết trình 01 ngày.

- Thời gian thuyết trình: tối đa 4 phút

Tiêu chí chấm điểm:

o Organization: 2 points

o Topic Knowledge: 2 points

o Audience Adaptation: 2 points

o Language Use (Verbal Effectiveness): 2 points

o Delivery (Nonverbal Effectiveness): 2 points

Quán quân của mỗi cơ sở Bậc Tiểu học IPS: Cao Thắng, Thái Văn Lung, Trần Nhật Duật, Nguyễn Văn Hưởng và Văn Thánh được trao học bổng năm học 2023-2024 (mỗi cơ sở 01 quán quân). Riêng cơ sở Bậc Tiểu học IPS Cộng Hòa được chọn 02 quán quân nhận học bổng năm học 2023-2024.

Các học sinh đạt học bổng Bậc Tiểu học IPS sẽ được công bố vào ngày 05/04/2023. Danh sách học sinh vào vòng thuyết trình và quán quân của cơ sở được niêm yết trên bảng Information tại cơ sở.

IV. Quy định học bổng:

1. Học bổng chỉ có giá trị khi học sinh tiếp tục theo học năm học 2023-2024 tại Trường Quốc tế Á Châu. Nếu học sinh thôi học tại Trường Quốc tế Á Châu vào bất kỳ thời điểm nào trong năm học 2023-2024, Phụ huynh sẽ phải hoàn trả toàn bộ giá trị học bổng đã được nhận nêu trên.

2. Học bổng sẽ được khấu trừ từng tháng vào học phí năm học 2023-2024 của học sinh sau khi giảm trừ các ưu đãi theo Quy định ưu đãi và ưu đãi dành cho con giáo viên – nhân viên của trường. Ưu đãi do thanh toán từ 05 tháng trở lên vẫn được áp dụng trên tổng thanh toán sau khi giảm trừ các ưu đãi và học bổng.

3. Học bổng không bao gồm các khoản phí như tiền ăn, tiền xe đưa đón, giáo trình và các phí phát sinh khác nếu có.

4. Học bổng không được chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào và không được quy thành tiền mặt.

5. Học bổng không áp dụng cho học sinh đã nhận học bổng của Cuộc thi tìm kiếm tài năng các năm trước.