Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học 2016-2017

Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học 2016-2017 đã diễn ra tại khắp các cơ sở Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu vào ngày 29/10/2016.

Là một trong những sự kiện thường niên quan trọng tại Trường Quốc tế Á Châu, Ngày hội Phụ huynh học sinh là cơ hội để nhà trường và gia đình học sinh tăng thêm sự gắn kết, giúp Quý Phụ huynh nắm bắt định hướng giáo dục của trường, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu, tìm ra các giải pháp phù hợp để học sinh tiến bộ hơn trong quá trình học tập và nâng cao hiệu quả giáo dục của Trường Quốc tế Á Châu trong năm học mới.

Ngày hội đã kết thúc tốt đẹp với sự ủng hộ và chia sẻ thân tình của Quý Phụ huynh. Điều đó tiếp tục là nguồn động lực để Trường Quốc tế Á Châu không ngừng đổi mới, phát triển hơn nữa để mỗi học sinh đều được thụ hưởng chất lượng giáo dục tốt nhất theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Quý Phụ huynh.

Một số hình ảnh tại sự kiện

Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học 2016-2017 đã diễn ra tại khắp các cơ sở Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu vào ngày 29/10/2016.

Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học 2016-2017 đã diễn ra tại khắp các cơ sở Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu vào ngày 29/10/2016.

Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học 2016-2017 đã diễn ra tại khắp các cơ sở Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu vào ngày 29/10/2016.

Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học 2016-2017 đã diễn ra tại khắp các cơ sở Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu vào ngày 29/10/2016.

Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học 2016-2017 đã diễn ra tại khắp các cơ sở Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu vào ngày 29/10/2016.

Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học 2016-2017 đã diễn ra tại khắp các cơ sở Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu vào ngày 29/10/2016.

Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học 2016-2017 đã diễn ra tại khắp các cơ sở Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu vào ngày 29/10/2016.

Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học 2016-2017 đã diễn ra tại khắp các cơ sở Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu vào ngày 29/10/2016.

Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học 2016-2017 đã diễn ra tại khắp các cơ sở Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu vào ngày 29/10/2016.

Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học 2016-2017 đã diễn ra tại khắp các cơ sở Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu vào ngày 29/10/2016.

Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học 2016-2017 đã diễn ra tại khắp các cơ sở Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu vào ngày 29/10/2016.

Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học 2016-2017 đã diễn ra tại khắp các cơ sở Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu vào ngày 29/10/2016.