NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

Để thắt chặt thêm nữa sự gắn kết giữa nhà trường và gia đình học sinh, ngày 21/11/2020 vừa qua Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu đã có kỳ Đại hội Phụ huynh học sinh với nhiều đổi mới và ý nghĩa tốt đẹp.

Lần lượt các nội dung như tình hình chung của lớp, những điểm trọng tâm về việc học tập chương trình Việt Nam và chương trình tiếng Anh quốc tế; đổi mới của nhà trường trong năm học 2020-2021 về chương trình hoạt động, cơ sở vật chất, ăn uống của học sinh đã lần lượt được các giáo viên chia sẻ đến Phụ huynh trong không khí thân mật, hân hoan. Những hình ảnh, video clip thực tế ghi nhận những khoảnh khắc dễ thương, trung thực nhất của quá trình học sinh học tập và sinh hoạt tại trường cũng đã để lại cho Phụ huynh những kỉ niệm khó quên. Những ý kiến đóng góp của Phụ huynh được giải đáp chân thành, hướng đến sự thấu hiểu, hợp tác giúp học sinh đạt chất lượng cao hơn nữa trong học tập và sinh hoạt tại trường cũng như ở nhà.

Trải qua nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, với động lực to lớn chính là sự tin tưởng, ủng hộ và nối kết chặt chẽ của các Quý Phụ huynh, Asian School đã nỗ lực không ngừng nhằm mang đến những giá trị tốt đẹp nhất cho hàng nghìn học sinh trong năm học 2020-2021. Chính vì lẽ đó, đại hội Phụ huynh học sinh năm học 2020-2021 đã đọng lại trong Quý Phụ huynh, thầy cô giáo, nhân viên nhà trường những cảm xúc đặc biệt hơn bao giờ hết.

Ảnh ghi nhận tại 6 cơ sở Bậc tiểu học IPS ngày 21/11/2020:

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021